Om LärNat & Styrelsen

LärNat grundades i maj 2012 för att vi saknades. Det behövdes helt enkelt en förening för oss som både är naturvetare och lärarstudenter. Vi i LärNat jobbar för att vi naturvetande lärarstudenter ska synas och höras mer, vi arbetar med studiebevakning, ordnar sociala aktiviteter, fungerar som en länk mellan olika delar av utbildningen, ett forum för att vi studenter ska kunna komma i kontakt med varandra och mycket mer. Från och med oktober 2013 är LärNat dessutom sektionsförening för sektionen Naturvetenskapliga lärarstudenter inom UTN. Allt vad det kommer att medföra får framtiden visa, men vi kommer från och med januari 2014 att ha ett mandat i UTN:s högsta beslutande organ, nämligen deras fullmäktige, samt ha en medlem i UTN:s valberedning.


Vi hjälper också gärna till om du som utomstående vill komma i kontakt med denna studentgrupp, som annars är utspridd på flera olika institutioner.


Men LärNat finns i första hand till för dig som naturvetande lärarstudent, så tveka inte att kontakta oss om du undrar över något eller kanske vill engagera dig! Vi har en gemensam mailadress som i första hand läses av vår informationsansvarige och ordförande. Om du har ett specifikt ärende till någon av oss kan du skriva det i mailet så förmedlas kontakten vidare. Mailadressen är:[email protected].

Nuvarande styrelse

Ordförande

Vice ordförande/FUM-ansvarig

Daniel Backeman

Mail: [email protected]

Josefine Grundström Lindqvist

Aktivitetsansvariga 

Felix Wredh

Mail: [email protected]

Johanna Strickert

Mail: [email protected]

Kassör

Ledamot

Victor Wikström

Einar Liden

Utbildningsansvarig (ej i styrelsen)

Christopher Robin Samuelsson 

Och här är ni, våra kära medlemmar! Det är bara första ämnet som visas.